Pagina de confidentialitate. -GDPR

 

ProtecÈ›ia datelor este de cea mai mare prioritate pentru noi. Utilizarea site-ului nostru este posibilă fără indicarea datelor personale; cu toate acestea, în cazul în care un subiect de date doreÈ™te să realizeze o achizitie prin site-ul nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară È™i nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, obÈ›inem în general consimțământul persoanei vizate.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al persoanei vizate, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecÈ›ia datelor È™i în conformitate cu reglementările specifice fiecărei țări privind protecÈ›ia datelor. Prin intermediul acestei politici de protecÈ›ie a datelor, dorim să informăm publicul larg cu privire la natura, scopul È™i scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim È™i le procesăm. În plus, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declaraÈ›ii privind protecÈ›ia datelor, asupra drepturilor la care au dreptul.

 

În calitate de controlor, am implementat numeroase măsuri tehnice È™i organizaÈ›ionale pentru a asigura cea mai completă protecÈ›ie a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe bază de Internet pot, în principiu, să aibă lacune de securitate, astfel încât protecÈ›ia absolută poate să nu fie garantată.

Numele È™i adresa operatorului   Popescu Alexandru  Str. Valea Lunga nr 9 bl 144 ap 58

Controlorul în sensul Regulamentului general privind protecÈ›ia datelor (GDPR), alte legi privind protecÈ›ia datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene È™i alte dispoziÈ›ii referitoare la protecÈ›ia datelor sunt:

 

NUME COMFORT DESIGN TEAM srl

ADRESA Str. Valea Lunga nr 9 bl 144 ap 58

ÈšARÄ‚ Romania

TELEFON 0765252137

EMAILUL DE CONTACT contact@goodbath.ro

 

Definiții

Această declaraÈ›ie privind protecÈ›ia datelor se bazează pe termenii utilizaÈ›i de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecÈ›ia datelor (GDPR). DeclaraÈ›ia noastră privind protecÈ›ia datelor trebuie să fie lizibilă È™i uÈ™or de înÈ›eles atât pentru publicul larg, cât È™i pentru clienÈ›ii È™i partenerii noÈ™tri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.

 

În această declaraÈ›ie de protecÈ›ie a datelor, folosim următorii termeni:

a.) Date personale

Datele personale înseamnă orice informaÈ›ie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). Persoana fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locaÈ›ie, un identificator online sau unul sau mai mulÈ›i factori specifici fizic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.

b) Subiectul datelor

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă a cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către controlorul responsabil de prelucrare.

c) Prelucrarea

Procesarea, prelucrarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, prelucrarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziÈ›ie în alt mod, alinierea sau combinarea, restricÈ›ionarea, È™tergerea sau distrugerea.

d) Restricționarea prelucrării

RestricÈ›ionarea procesării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.

e) Profilarea

Profilare înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale legate de o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspectele performanÈ›ei persoanei fizice la locul de muncă, situaÈ›ia economică, sănătatea, preferinÈ›ele personale , interese, fiabilitate, comportament, locaÈ›ie sau miÈ™cări.

f) Pseudonimie

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informaÈ›ii suplimentare, cu condiÈ›ia ca astfel de informaÈ›ii suplimentare să fie păstrate separat È™i să facă obiectul măsurilor tehnice È™i organizatorice pentru a se asigura că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Controlor sau controler responsabil pentru procesare

Controlorul sau controlorul responsabil cu procesarea este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenÈ›ia sau alt organism care, singur sau în comun cu alÈ›ii, stabileÈ™te scopurile È™i mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopul È™i mijloacele unei astfel de prelucrări sunt determinate de legislaÈ›ia Uniunii sau a statului membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi furnizate de legislaÈ›ia Uniunii sau de statul membru.

h) Procesor

Procesorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenÈ›ie sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

i) Destinatar

Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenÈ›ie sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terÈ› sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete anume în conformitate cu legislaÈ›ia Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecÈ›ia datelor în conformitate cu scopurile procesării.

j) TerÈ›

Terță parte este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenÈ›ie sau un organism altul decât persoana vizată, controlor, procesator È™i persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau a prelucrătorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal.

k) Consimțământ

Consimțământul persoanei vizate este orice indicaÈ›ie specifică, informată È™i lipsită de ambiguitate a dorinÈ›elor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declaraÈ›ie sau printr-o acÈ›iune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc .

Cookie

Site-ul nostru utilizează module cookie. Cookie-urile sunt fiÈ™iere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

 

Multe site-uri Internet È™i servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conÈ›in un ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un È™ir de caractere prin care paginile È™i serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Aceasta permite site-urilor Internet È™i serverelor vizitate să diferenÈ›ieze browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de Internet care conÈ›in alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut È™i identificat utilizând unicul ID cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, putem oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informaÈ›iile È™i ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcÈ›ie de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menÈ›ionat anterior, să recunoaÈ™tem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoaÈ™teri este de a uÈ™ura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web care utilizează module cookie, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coÈ™ de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online îÈ™i aminteÈ™te articolele pe care un client le-a plasat în coÈ™ul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat È™i poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi È™terse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcÈ›iile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate.

Colectarea de date și informații generale

Site-ul nostru colectează o serie de date È™i informaÈ›ii generale atunci când un subiect de date sau un sistem automat solicită site-ul web. Aceste date È™i informaÈ›ii generale sunt stocate în fiÈ™ierele jurnal server. Colectate pot fi (1) tipurile de browser È™i versiunile utilizate, (2) sistemul de operare folosit de sistemul de acces, (3) site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (aÈ™a-numitele referre) (5) data È™i ora accesului la site-ul internet, (6) adresa de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces È™i (8) orice alte date similare È™i informaÈ›ii care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informaÈ›iei.

 

Când folosim aceste date È™i informaÈ›ii generale, nu tragem nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informaÈ›ii sunt necesare pentru a: (1) furniza corect conÈ›inutul site-ului nostru, (2) optimiza conÈ›inutul site-ului nostru, precum È™i publicitatea acestuia; (3) asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informaÈ›iei , È™i (4) să furnizeze autorităților de aplicare a legii informaÈ›iile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, analizăm statistic datele È™i informaÈ›iile colectate anonim, cu scopul de a spori securitatea datelor È™i a datelor companiei noastre È™i de a asigura un nivel optim de protecÈ›ie a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fiÈ™ierelor jurnalului de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de un subiect de date.

Drepturile persoanei vizate.

a) Dreptul de confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obÈ›ine de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îl privesc sau nu sunt procesate. Dacă un subiect de date doreÈ™te să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

b) Dreptul de acces

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obÈ›ine de la operator informaÈ›ii gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment È™i o copie a acestor informaÈ›ii. În plus, directivele È™i regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informaÈ›ii:

-scopurile procesării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari căror date cu caracter personal au fost sau vor fi dezvăluite, în special destinatari din țări terÈ›e sau organizaÈ›ii internaÈ›ionale, atunci când este posibil, perioada prevăzută pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina acea perioadă;

-existenÈ›a dreptului de a solicita rectificarea sau È™tergerea datelor personale de la operator sau restricÈ›ionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau să se opună unei astfel de procesări, existenÈ›a dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaÈ›ii disponibile cu privire la sursa acestora, existenÈ›a unui proces decizional automat, menÈ›ionată la articolul 22 alineatele (1) È™i (4) din GDPR È™i, cel puÈ›in în acele cazuri, informaÈ›ii semnificative cu privire la logica implicată, precum È™i sig precum È™i consecinÈ›ele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În plus, persoana vizată are dreptul de a obÈ›ine informaÈ›ii cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o È›ară terță sau către o organizaÈ›ie internaÈ›ională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanÈ›iile corespunzătoare privind transferul.

 

Dacă un subiect de date doreÈ™te să se prevaleze de acest drept de acces, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

c.) Dreptul la rectificare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obÈ›ine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Èšinând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraÈ›ii suplimentare.

Dacă un subiect de date doreÈ™te să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

d.) Dreptul de ștergere (Dreptul de a fi uitat)

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obÈ›inerea de la operator a È™tergerii datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaÈ›ia de a È™terge fără întârziere date cu caracter personal în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod. Persoana vizată retrage consimțământul la care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau punctul (a) din articolul 9 alineatul (2) din GDPR È™i în cazul în care nu există alt motiv juridic pentru prelucrare. Persoana vizată obiectează prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din GDPR È™i nu există motive legitime imperative prelucrarea sau persoana vizată face obiectul prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR. Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal. Datele cu caracter personal trebuie È™terse pentru a se respecta o obligaÈ›ie legală din dreptul Uniunii sau al statului membru la care controlerul este subiect. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaÈ›ionale menÈ›ionate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă unul dintre motivele menÈ›ionate mai sus se aplică È™i un subiect de date doreÈ™te să solicite È™tergerea datelor cu caracter personal stocate de noi, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat trebuie să se asigure imediat că cererea de È™tergere este respectată imediat.

 

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal È™i este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să È™terge datele cu caracter personal, operatorul, luând în considerare tehnologia disponibilă È™i costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, controlorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat È™tergerea de către aceÈ™ti controlori a oricăror legături, copiere sau replicare a acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Un angajat va aranja măsurile necesare în cazuri individuale.

e) Dreptul de restricționare a procesării

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obÈ›inerea de la operator a restricÈ›ionării prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

Exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permite controlorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal. Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune È™tergerii datelor cu caracter personal È™i solicită în schimb limitarea În schimb, controlorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, însă acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cerinÈ›elor legale. Persoana vizată a formulat obiecÈ›ii privind prelucrarea în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) ) din GDPR în aÈ™teptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului se suprapun pe cele ale persoanei vizate. În cazul în care una dintre condiÈ›iile menÈ›ionate anterior este îndeplinită È™i persoana vizată doreÈ™te să solicite restricÈ›ionarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate, ea poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Angajatul va aranja restricÈ›ionarea procesării.

f.) Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui controlor, într-un format structurat, utilizat în mod obiÈ™nuit È™i lizibil. Acesta are dreptul să transmită aceste date altui controlor fără a se împiedica de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice conferite operatorului.

 

În plus, în exercitarea dreptului său la transferabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic È™i atunci când nu face acest lucru afectează negativ drepturile È™i libertățile celorlalÈ›i.

 

Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat.

g) Dreptul la obiect

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european, în orice moment, din motive legate de situaÈ›ia sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe litera (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziÈ›ii.

Nu vom mai procesa datele cu caracter personal în cazul unei obiecÈ›ii, cu excepÈ›ia cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru procesarea care depășesc interesele, drepturile È™i libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Dacă prelucrezăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de comercializare. Aceasta se aplică profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată obiectează la prelucrarea în scopuri de marketing direct, nu vom mai prelucra date personale în aceste scopuri.

 

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situaÈ›ia sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopuri È™tiinÈ›ifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice în temeiul articolului 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepÈ›ia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.

 

Pentru a-È™i exercita dreptul de a prezenta obiecÈ›ii, persoana vizată poate contacta orice angajat. În plus, persoana vizată este liberă în contextul utilizării serviciilor societății informaÈ›ionale È™i, fără a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, să utilizeze dreptul său de a formula obiecÈ›ii prin mijloace automate prin utilizarea specificaÈ›iilor tehnice.

h.) Automatizarea procesului decizional individual, inclusiv profilarea

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care îi privesc sau o afectează în mod semnificativ în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată È™i un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislaÈ›ia Uniunii sau a statului membru la care este supusă controlorul È™i care prevede, de asemenea, adoptarea de măsuri adecvate pentru a proteja drepturile È™i libertățile persoanei vizate È™i interesele legitime sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al subiectului vizat.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată È™i un operator de date sau (2) se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate, vom pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja a drepturilor È™i libertăților È™i a intereselor legitime ale subiectului, cel puÈ›in dreptul de a obÈ›ine o intervenÈ›ie umană din partea operatorului, de a-È™i exprima punctul de vedere È™i de a contesta decizia.

Dacă persoana vizată doreÈ™te să-È™i exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat.

i.) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecÈ›ia datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a-È™i retrage consimțământul în privinÈ›a prelucrării datelor sale personale în orice moment.

Dacă persoana vizată doreÈ™te să-È™i exercite dreptul de retragere a consimțământului, acesta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat.

Temeiul juridic pentru prelucrare

Artă. 6 (1) lit. un GDPR serveÈ™te drept bază legală pentru operaÈ›iunile de procesare pentru care obÈ›inem consimțământul pentru un anumit scop de procesare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operaÈ›iunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b GDPR. AcelaÈ™i lucru este valabil È™i pentru operaÈ›iunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligaÈ›ii legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligaÈ›iilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră È™i numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informaÈ›ii vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părÈ›i terÈ›e. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d GDPR. În cele din urmă, operaÈ›iunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operaÈ›iunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menÈ›ionate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepÈ›ia cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interese sau drepturile È™i libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecÈ›ie a datelor cu caracter personal. Astfel de operaÈ›iuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menÈ›ionate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziÈ›ia 2 GDPR).

Ștergerea și blocarea rutină a datelor cu caracter personal

Administratorul de date prelucrează È™i stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau, în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alÈ›i legislatori în legile sau reglementările cărora li se aplică operatorului.

În cazul în care scopul depozitării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de depozitare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt în mod obiÈ™nuit blocate sau È™terse în conformitate cu cerinÈ›ele legale.

Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaÈ›ilor È™i acÈ›ionarilor noÈ™tri.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt È™terse în mod curent, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau iniÈ›ierea unui contract.

 

Furnizarea de date cu caracter personal ca cerinÈ›e legale sau contractuale; CerinÈ›a necesară pentru a încheia un contract; ObligaÈ›ia persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; ConsecinÈ›ele posibile ale neîndeplinirii acestor date

 

Declarăm că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parÈ›ial de lege (de ex. Reglementări fiscale) sau poate rezulta È™i din dispoziÈ›ii contractuale (de exemplu, informaÈ›ii privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea. Neconstituirea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că nu a putut fi încheiat contractul cu persoana vizată. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze orice angajat.

 

Angajatul clarifică la persoana vizată dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligaÈ›ie de a furniza datele cu caracter personal È™i consecinÈ›ele neautorizării datelor personale date.

Modalitate de plată: Dispoziții privind protecția datelor referitoare la utilizarea MobilPay ca procesor de plată

Pe acest site, controlerul are componente integrate ale serviciului MobilPay. MobilPay este un furnizor de servicii de plată online. Plățile sunt procesate prin intermediul conturilor MobilPay, care reprezintă conturi virtuale private sau de afaceri. De asemenea, MobilPay poate procesa plăți virtuale prin carduri de credit atunci când un utilizator nu are un cont MobilPay. Un cont MobilPay este gestionat prin intermediul unei adrese de e-mail, motiv pentru care nu există numere clasice de cont. MobilPay face posibilă declanÈ™area plăților online către terÈ›i sau primirea de plăți. MobilPay acceptă, de asemenea, funcÈ›iile mandatarului È™i oferă servicii de protecÈ›ie a cumpărătorilor.

Compania europeană de operare a MobilPay este NETOPIA SRL, inregistrata in Bucuresti,RO15565496, J40/9170/2003, Bulevardul Pierre de Coubertin 3-5
Office Building, etaj 4, Bucuresti, sector 2, 021901 .

Dacă persoana vizată alege „MobilPay” ca opÈ›iune de plată în magazinul online în timpul procesului de comandă, transmitem automat datele persoanei vizate către MobilPay. Prin selectarea acestei opÈ›iuni de plată, persoana vizată este de acord cu transferul datelor cu caracter personal necesare procesării plăților.

 

Datele personale transmise către MobilPay sunt de obicei numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare procesării plăților. Prelucrarea contractului de cumpărare necesită, de asemenea, astfel de date personale, legate de ordinul respectiv.

 

Transmiterea datelor vizează procesarea plăților È™i prevenirea fraudei. Operatorul va transfera date cu caracter personal către MobilPay, în special dacă este dat un interes legitim pentru transmitere. Datele personale schimbate între MobilPay È™i operatorul de prelucrare a datelor vor fi transmise de MobilPay agenÈ›iilor de credit economic. Această transmitere este destinată verificărilor de identitate È™i de bonitate.

 

Dacă este necesar, MobilPay va transmite datele cu caracter personal afiliaÈ›ilor È™i furnizorilor de servicii sau subcontractanÈ›ilor în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaÈ›iilor contractuale sau pentru prelucrarea datelor în ordine.

 

DispoziÈ›iile aplicabile privind protecÈ›ia datelor din MobilPay pot fi preluate în https://www.mobilpay.ro/public/politica-de-confidientialitate/

Înregistrarea pe site-ul nostru

Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul operatorului cu indicaÈ›ia datelor cu caracter personal. Ce date personale sunt transmise controlorului este determinată de respectiva mască de intrare utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate È™i stocate exclusiv pentru uz intern de către operator È™i pentru propriile sale scopuri. Controlorul poate solicita transferul către unul sau mai mulÈ›i procesatori (de exemplu, un serviciu de coletărie) care utilizează de asemenea date cu caracter personal pentru un scop intern care poate fi atribuită controlorului.

Prin înregistrarea pe site-ul web al controlorului, se stochează È™i adresa IP-atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) È™i folosită de data subiectului datelor È™i ora înregistrării. Stocarea acestor date are loc pe fundalul faptului că aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre È™i, dacă este necesar, de a face posibilă investigarea infracÈ›iunilor comise. În măsura în care stocarea acestor date este necesară pentru a asigura controlorul. Aceste date nu sunt transmise terÈ›ilor decât dacă există o obligaÈ›ie legală de transmitere a datelor sau dacă transferul serveÈ™te scopului urmăririi penale.

 

Înregistrarea persoanei vizate, cu indicaÈ›ia voluntară a datelor cu caracter personal, urmăreÈ™te să permită operatorului să ofere conÈ›inutul sau serviciile furnizate de persoana vizată care poate fi oferită numai utilizatorilor înregistraÈ›i datorită naturii problemei în cauză. Persoanele înregistrate sunt libere să schimbe datele personale specificate în timpul înregistrării în orice moment sau să le elimine complet din stocul de date al operatorului.

 

Controlorul de date trebuie să furnizeze, în orice moment, la cerere, fiecărui subiect de date, informaÈ›ii privind datele personale stocate în legătură cu persoana vizată. În plus, operatorul de date trebuie să corecteze sau să È™teargă datele cu caracter personal la cererea sau indicaÈ›ia persoanei vizate, în măsura în care nu există obligaÈ›ii legale de stocare. Întregul angajat al operatorului este disponibil în acest sens persoanei vizate ca persoane de contact.

Abonare la Newsletter

Pe site-ul nostru, utilizatorii au posibilitatea de a vă abona la newsletter-ul companiei noastre. Masca de intrare utilizată în acest scop determină ce date personale sunt transmise, precum È™i când newsletter-ul este comandat de la operator.

 

Ne informăm în mod regulat clienÈ›ii È™i partenerii de afaceri prin intermediul unui buletin informativ despre ofertele întreprinderilor. Buletinul informativ al întreprinderii poate fi primit de către persoana vizată doar dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă È™i (2) înregistrările persoanelor vizate pentru livrarea buletinelor informative. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail înregistrată de către persoana vizată pentru prima dată pentru livrarea buletinelor informative, din motive legale, în procedura dublu opt-in. Acest e-mail de confirmare este folosit pentru a demonstra dacă proprietarul adresei de e-mail ca persoană vizată este autorizat să primească buletinul informativ.

În timpul înregistrării buletinului informativ, stocăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic atribuit de furnizorul de servicii Internet (ISP) È™i utilizat de persoana vizată în momentul înregistrării, precum È™i data È™i ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a înÈ›elege (posibil) utilizarea necorespunzătoare a adresei de e-mail a unui subiect la o dată ulterioară È™i, prin urmare, serveÈ™te scopului protecÈ›iei juridice a operatorului.

Datele personale colectate ca parte a unei înregistrări pentru newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul nostru. În plus, abonaÈ›ii la buletinul informativ pot fi informaÈ›i prin e-mail, atâta timp cât acest lucru este necesar pentru funcÈ›ionarea serviciului de È™tiri sau a unei înregistrări în cauză, deoarece acest lucru ar putea fi cazul în cazul modificărilor ofertei de buletine informative sau evenimentul de schimbare a circumstanÈ›elor tehnice. Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal colectate de către serviciul de newsletter unor terÈ›e părÈ›i. Abonamentul la newsletter-ul nostru poate fi anulat de către persoana vizată în orice moment. Acordul privind stocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată a dat-o pentru expedierea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, în fiecare buletin informativ se găseÈ™te o legătură corespunzătoare. De asemenea, este posibil să vă dezabonaÈ›i de la buletinul informativ în orice moment direct pe site-ul operatorului sau să comunicaÈ›i acest lucru operatorului într-un mod diferit.

Urmărirea buletinelor informative

Buletinele noastre de È™tiri conÈ›in pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporat în astfel de e-mailuri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea È™i analiza fiÈ™ierului de jurnal. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau eÈ™ecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, este posibil să vedem dacă È™i când un e-mail a fost deschis de către un subiect de date È™i care link-uri din e-mail au fost solicitate de către persoanele vizate.

Astfel de date personale colectate în pixeli de urmărire conÈ›inute în buletine de È™tiri sunt stocate È™i analizate de către controlor pentru a optimiza transportul buletinului informativ, precum È™i pentru a adapta conÈ›inutul buletinelor de È™tiri viitoare chiar mai bine intereselor persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise terÈ›ilor. Persoanele vizate sunt în orice moment îndreptățite să-È™i retragă declaraÈ›ia de consimțământ pentru a primi buletine informative.

După o revocare, aceste date personale vor fi șterse de către controlor. Considerăm automat retragerea de la primirea buletinului informativ ca revocare.

După o revocare, aceste date personale vor fi șterse de către controlor. Considerăm automat retragerea de la primirea buletinului informativ ca revocare.

Posibilitatea de a contacta prin intermediul site-ului

Site-ul nostru conÈ›ine informaÈ›ii care permit un contact electronic rapid cu societatea noastră, precum È™i comunicarea directă cu noi prin intermediul unei adrese de e-mail. Dacă un subiect de date contactează controlorul prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către un subiect de date către operatorul de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există transfer de date cu caracter personal către terÈ›e părÈ›i

Str. Valea Lunga nr 9 bl 144 ap 58